کلید های دیواری تحت پروتکل EnOcean با قابلیت کنترل سیستم روشنایی (سوییچ و دیم )و همچنین پرده ها ،داده های خود را از طریق امواج رادیویی ارسال کرده و   توان مورد نیاز های خود را از طریق باتری داخی تامین می نمایند.  در نتیجه به سیم کشی نیاز ندارنند