محرک شیر برقی تدریجی مناسب برای نصب بر روی رادیاتور و یا سیستم گرمایش از کف می باشد.این تجهیز دستورات کنترلر و همچنین توان مورد نیاز خود را از طریق باس KNX تامین می نماید.

به کمک محرک شیر برقی تدریجی می توان دبی سیال گرمایشی را به صورت تناسبی (Proportional) کنترل نمود و از وضعیت شیر به کمک پنج LED (هر LED بیست در صد)روی دستگاه مطلع شد.

همچنین این تجهیز مجهز به دو ورودی باینری جهت اتصال به سنسور های پنجره ای و یا سنسور های حضور غیر KNX می باشد و اطلاعات آنها را از طریق باس KNXبه کنترلر منتقل می نماید.

محرک شیر برقی تدریجی با باز و بسته نمودن کامل شیر در فواصل زمانی مشخص از رسوب گرفتگی و در نتیجه گیر کردن شیر جلوگیری به عمل می آورد.این عمل در تابستان ها (غیر فعال بودن سیستم گرمایشی)بسیار حائز اهمیت می باشد.