این تجهیز امکان اتصال انواع سیگنال ها اعم از دیجیتال و آنالوگ و همچنین سنسور های دما  به سیستم هوشمند تحت پروتکل KNX را فراهم می سازد. ورودی / خروجی یونیورسال احتیاج یه یک منبع ولتاژ ۲۴  ولتی خارجی دارد.

هر کدام از کانال های این تجهیز می تواند به عنوان یک کانال ورودی دیجیتال یا ورودی آنالوگ (۱۰-۰ ولت)یا خروجی دیجیتال و یا خروجی آنالوگ (۱۰-۰ ولت )پیکربندی شود.همچنین دو عدد از کانال ها می تواند با اتصال به سنسور PT1000 برای اندازه گیری دما به  کار گیری شود.