Tag Archives: محصولات خانه هوشمند

کلید دیواری تحت پروتکل Enocean

کلید های دیواری تحت پروتکل EnOcean با قابلیت کنترل سیستم روشنایی (سوییچ و دیم )و همچنین پرده ها ،داده های خود را از…
Continue reading

واسط Enocean به KNX

این تجهیز با قابلیت اتصال همزمان به ۳۲ فرستنده از جمله سنسور های حرکتی -کنتاکت های پنجره ای و همچنین کلید های دیواری…
Continue reading

کلید دیواری Enocean

این محصول مجهز به سنسور داخلی اندازه گیری دما می باشد.همچنین می توان دمای مطلوب را برای مد سرمایش / گرمایش در آن…
Continue reading

واحد ورودی-خروجی چند منظوره

این تجهیز امکان اتصال انواع سیگنال ها اعم از دیجیتال و آنالوگ و همچنین سنسور های دما  به سیستم هوشمند تحت پروتکل KNX…
Continue reading

واسط کلید دیواری سنتی به شبکه KNX

این تجهیز با قابلیت نصب درون قوطی ۶۰*۶۰ و یا ۴۰*۴۰ می تواند به عنوان اتصال دهنده کلید های سنتی و یا انواع…
Continue reading

ورودی دیجیتال

این ریموت کنترل توانایی ارسال فرامین را به گیرن این تجهیز دارای ۱۶ ورودی دیجیتال می باشد که می تواند جهت مانیتور وضعیت…
Continue reading

ریموت کنترل IR

این ریموت کنترل توانایی ارسال فرامین را به گیرنده IR نصب شده در Presence Detector  را دارد .به کمک این فرسنده IR  می…
Continue reading

سنسور حضور-حرکتی مجهز به سنشور شدت روشنایی

مجهز به سنسور مادون قرمز (IR) برای پشتیبانی از ریموت کنترل دارای محدوده حساسیت 360 درجه افقی و 100 درجه عمودی دارای درپوش…
Continue reading

Linebackbone coupler N 14013

Line/backbone Coupler امکان انتقال داده ها را از دو قسمت مستقل در توپولوژی که از نظر الکتیریکی نسبت به هم ایزوله هستند را …
Continue reading

Power supply unit N 125

منبع تغذیه توان مورد نیاز شبکه KNX را تامین می نماید.در توپولوژی شبکه هوشمند تحت پروتکل KNX هر خط (LINE)باید مجهز به یک…
Continue reading