این تجهیز با قابلیت اتصال همزمان به ۳۲ فرستنده از جمله سنسور های حرکتی -کنتاکت های پنجره ای و همچنین کلید های دیواری تحت پروتکل ENOCEAN ،توانایی دریافت امواج رادیویی و تبدیل آنه به داده ی دیجیتال تحت پروتکل KNX را دارا می باشد