کلید های دیواری (push button) سری DELTA style  در مدل های یک زوج کلید،دو زوج کلید و چهار زوج کلید طراحی و ساخته شده اند.کلیدهای دیواری مجهز به گیرنده IR   با توانایی دریافت دستورات را از طریق ریموت کنترلر و همچنین LED هایی برای نشان دادن وضعیت هر یک از کلید ها می باشند.

از کلید های دیواری می توان برای روشن خاموش کردن چراغ ها (switching)،تنظیم شدت روشنایی ((dimming،بالا و پایین بردن پرده ها ،ذخیره /بازیابی سناریو ها استفاده نمود.