این تجهیز با قابلیت نصب درون قوطی ۶۰*۶۰ و یا ۴۰*۴۰ می تواند به عنوان اتصال دهنده کلید های سنتی و یا انواع میکروسوییچ ها(به طور مثال میکروسوییچ نشان دهنده حد بالا و پایین پرده)به سیستم اتوماسیون ساختمان تحت پروتکل KNX  عمل نماید.ورودی دیجیتال بدون نیاز به منبع ولتاژ خارجی (تامین توان داخلی)می تواند به انواع سوییچ NO (معمولی باز) ویا NC(معمولی بسته)متصل شود.تعداد کانال های این تجهیز ۴ عدد می باشد.فاصله سیم کشی بین ورودی دیجیتال تا کلید های سنتی حداکثر ۱۰ متر می باشد