قابلیت روشن/خاموش و تنظیم شدت روشنایی ( Dim ) برای بارهای روشنایی اهمی، سلفی و خازنی

  1. قابلیت افزایش ظرفیت از طریق ماژول توسعه
  2. قابلیت کنترل دستی توسط دکمه تعبیه شده روی دستگاه
  3. دارای LED نمایش دهنده کانال ها و وضعیت اتصال به شبکه