این تجهیز امکان مانیتور و کنترل بیش از ۴۰ عملکرد مختلف (function) سیستم هوشمند را از طریق مرورگرها (Web Server) فراهم می نماید.

این ۴۰ عملکرد قابلیت چینش در ۵ صفحه گرافیکی را دارا می باشند.مزیت IP Viewer آن است که بدون نیاز به App های مربوط به  گوشی های هوشمند قابلیت کنترل سیستم هوشمند را دارا می باشد.