این تجهیز به عنوان پل ارتباطی بین شبکه اینترنتیInternet Protocol یا همان IP با باس KNX عمل می کند .به وسیله LAN Modem می توان به اطلاعات سیستم هوشمند خانگی از هر نقطه دنیا توسط  اینترنت دسترسی داشت و اقدام به مانیتور و کنترل سیستم هوشمند نمود.

همچنین می توان از این تجهیز به عنوان Line / Area Coupler نیز استفاده نمود.به این ترتیب که به طور مثال در  ساختمان هتل سیستم های هوشمند هر اتاق را از طریق کابل شبکه به یکدیگر متصل نمود و امکان مانیتور و کنترل هر اتاق را از یک نقطه مرکزی به وجود آورد.(اجرای Back Bone Line سیستم از طریق IP)