این محصول امکان کنترل و مانیتور تجهیزات شبکه هوشمند تحت پروتکل KNX را از طریق اینترنت (مرورگرها) ممکن  می سازد.همچنین با فراهم آوردن محیطی گرافیکی ایجاد ارتباط با سیستم را برای کاربران آسان می نماید.این محیط گرافیکی قابلیت طراحی و اعمال تغییرات مورد نظر کاربر را دارا می باشد.

  • دارای: IP Control Center
  • ۳۰۰ فرمان  هفتگی بر اساس زمان بندی از پیش تعریف شده
  • قابلیت ذخیره/ بازیابی ۵۰۰۰ سناریو و رویداد (Scene and event)
  • ۱۰۰۰ گیت منطقی که می توان به کمک آنها بین رویداد های مختلف ساختمان رابطه منطقی ایجاد نمود.
  •  قابلیت تعریف ۲۵۰ هشدار مختلف(Alarm)
  • دارای قابلیت ارسال همزمان ایمیل به ۲۰ آدرس مختلف
  •  قابلیت هم خوانی اتوماتیک  با صفحه نمایش انواع گوشی های هوشمند یا PC ها و یا پنل های اپراتوری