این تجهیز برای کنترل فن کویل ها در سه مد عملکردی آسایش حرارتی (comfort)،آماده باش (stand by) و حفاظتی (protection) طراحی و ساخته شده است.با FCU می توان دور فن را به صورت دستی و یا اتوماتیک در دو حالت سرمایش و گرمایش کنترل نمود.

FCU  قابلیت اتصال به باس KNX  را داشته و می توان آن را به کمک نرم افزار ETS برنامه نویسی کرد