این محصول مجهز به سنسور داخلی اندازه گیری دما می باشد.همچنین می توان دمای مطلوب را برای مد سرمایش / گرمایش در آن تنظیم نمود.این تجهیز می تواند انرژی مورد نیاز خود را از طریق سلول های خورشیدی تامین نماید.عدم نیاز به زیر ساخت خاص امکان هوشمند سازی ساختمان های از قبل ساخنه شده را نیز فراهم می آورد .