این تجهیز ،مجهز به دو کانال خروجی می باشد که فرمان آنها را از باس KNX دریافت می کند.همچنین این Switch Actuator  مجهز به دو کانال ورودی دیجیتال می باشد که می تواند به سنسور های باینری و یا به کلید های دیواری سنتی متصل شود و از این طریق آنها توانایی    کنترل عملکردهای زیر  را  در سیستم  هوشمند بدست می آورند:

  1. خاموش / روشن کردن انواع بار (سوییچ کردن)
  2. ارسال مقادیر متغیر
  3. تنظیم شدت روشنایی (دیم)
  4. کنترل پرده ها
  5. ذخیره / بازیابی سناریو