این ریموت کنترل توانایی ارسال فرامین را به گیرن

این تجهیز دارای ۱۶ ورودی دیجیتال می باشد که می تواند جهت مانیتور وضعیت کلید ها و همچنین به عنوان اتصال دهنده ی دیگر سیستم ها (مانند اعلام حریق . دزدگیر و…)به سیستم هوشمند عمل نماید.در ضمن ورودی های دیجیتال می توانند کلید های سنتی موجود در ساختمان و یا انواع میکرو سوییچ هارا به سیستم اتوماسیون ساختمان تحت پروتکل KNX متصل نماید.هرکانال مجهز به یک LED می باشد که می تواند نشان دهنده وضعیت آن کانال باشد.

ده IR نصب شده در Presence Detector  را دارد .به کمک این فرسنده IR  می توان روشنایی – پرده –ذخیره / بازیابی سناریو ها را در سیستم هوشمند کنترل نمود.