کارناکو مخفف عبارت کارکیا نوآفرین آریانا می باشد .

معنای کلی عبارت “ کارفرمای نوآفرین از نسل آریایی”  است که  در زیر به معنای لغوی هر یک از واژه ها می پردازیم .

کارکیا : در لغت نامه ها به معنای وزیر ، کاردان ، کاردار و کارفرما آمده است .

نوآفرین : همان گونه که از این نام بر می آید به ابداع و نوگرایی و خلق کارهای نو اشاره دارد که خود از آرمان های شرکت کارناکو می باشد .

آریانا : واژه ی یونانی آریانه (لاتینی آریانا) برگرفته از واژه ایرانی باستان آریانا است و نام سرزمین مادری ایرانیان که جای دقیق آن نامعلوم است و نظر به فَرگرد یکم وَندیداد از اوستا گمان می‌رود در مجاورت سرزمین‌های باستانی سُغد، مرو، هرات و … بوده که بلافاصله بعد از آن آمده‌اند. و به طور کلی این واژه در لغتنامه” از نسل آریایی “ معنا شده است.

امیدواریم شرکت کارناکو در راستای تحقق آرمان هایش و رسیدن به اهداف که در خط مشی شرکت مدوّن گردیده با ایده های نوآفرین و کارآمد که توسط فکرایرانی طراحی شده است قله های افتخار را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی بپیماید و مایه سرافرازی ایران اسلامی گردد.